Genteknik | Patent på liv | DNA-register | PGD | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • C
 • 2
 • 734
 • PDF

Instuderingsfrågor: Genteknik | Patent på liv | DNA-register | PGD | Frågor och svar

Ett antal olika frågor med personliga svar inom området genteknik. Fokus ligger bland annat på fördelar och nackdelar med genteknik, manipulation av liv, patent på liv, DNA-register på medborgare samt PGD (Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik).

Notera att källor saknas.

Innehåll

1. Tycker ni att gentekniken verkar vara ett bra sätt att lösa våra livsmedelsproblem? Anteckna för och nackdelar.
2. Har människan rätt att manipulera det som styr själva livet? Vilka lagar och begränsningar tycker ni det behöver finnas när det gäller genteknik?
3. Är det rätt att ta patent på liv (dvs. enskilda gener). Vad tycker du?
4. Vad finns det för fördelar resp. nackdelar med ett DNA-register på alla medborgare?
5. Vad finns det för för- och nackdelar med PGD (Preimplantatorisk Genetisk Diagnostik)?

Utdrag

"3. Är det rätt att ta patent på liv (dvs. enskilda gener). Vad tycker du?

Vi tycker att det är fel att ta patent på liv. Detta tycker vi är fel eftersom att vi anser att liv som t.ex. växter inte ägs av någon utan ingår i naturen och alla ska kunna ha möjlighet att ta del av den. Patent kan leda till utnyttjade av andra människor. T.ex. ett företag som tar patent på en viss växt som de har skapat genom genmodifiering, kan de då sälja väldigt dyrt, ifall det nu är en växt som är och som alla vill ha. De fattiga drabbas såklart hårdast i så fall, om det är en växt som tar över marknaden och i stort sätt ersätter original-växten så är det sannolikt att de inte har råd att köpa nya plantor som är genmodifierade. Vilket betyder att de inte längre kan försörja sig på denna växt."... Köp tillgång för att läsa mer

Genteknik | Patent på liv | DNA-register | PGD | Frågor och svar

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-10-09
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Uppsatsen var bra, det var en stor hjälp till mig, hade väldigt mycket användning av uppsatsen.
 • 2015-04-14
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  väldigt intressant..