Genterapi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • MVG
  • 3
  • 865
  • PDF

Genterapi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om genterapi. Eleven redogör för metodens historia och syfte, samt användningsområden. Vidare så berättas det hur genterapi fungerar steg för steg.

Innehåll

- Inledning
- Avhandling
- Sammanfattning
- Reflektion
- Källor

Utdrag

Inledning
Med genterapi botar läkarna ärftliga sjukdomar med hjälp av gener, som förs in i patientens celler och återställer deras naturliga funktion. Sedan början av 90-talet har man experimenterat med genterapi, men flera problem måste lösas innan behandlingen blir rutin.
Ärftliga sjukdomar som blödarsjuka, cystisk fibros och muskelförtvining uppkommer, när någon av kroppens gener muterat och därför inte lösa sin naturliga uppgift. Med utvecklade tekniker för genmanipulation kombinerat med en djupare förståelse av geners funktion i kroppen kan en dag möjliggöra till medicinska forskare att kunna korrigera genetiska störningar hos individer.

Avhandling
Med genterapi försöker man komma åt sjukdomens orsak snarare än att behandla symptomen, och det sker genom att man sätter in en korrekt version av den sjuka genen i patientens kromosomer. Har den muterade genen bara missat sin naturliga funktion och inte i sig gör någon skada, väljer läkaren i regel att låta den sitta kvar på sin plats. Har mutationen däremot gett genen skadliga egenskape så försöker man byta ut denna gen men en frisk version av genen som tar över platsen i kromosomen.
Genterapi... Köp tillgång för att läsa mer

Genterapi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.