Genus, jämställdhet och ojämställdhet i Sverige

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Vård- och omsorgsprogrammet (VO) Årskurs 3
 • Annat
 • MVG
 • 12
 • 4825
 • PDF

Fördjupningsarbete: Genus, jämställdhet och ojämställdhet i Sverige

Ett längre fördjupningsarbete om genus, jämställdhet och ojämnställdhet mellan könen i Sverige. Eleven tar bland annat utgångspunkt i följande frågeställningar:

• Vad är genus och vilka genusteorier finns?
• Vad menas med ordet jämställdhet?
• Vad säger jämställdhetslagen och vilka kan man vända sig till?

Vidare så diskuteras jämställdhet inom familjen, på arbetsmarknaden samt inom hälsa, sjukvård och skola.

Lärarens kommentar

MVG.

Innehåll

- Inledning 1
- Syfte 1
- Problemformulering/Bestämning av uppgiften 1-2
- Metod 2
- Resultat 3-15
-- Genus och genusteorier
-- Hirdmans teori om genuskontakt
-- Hardings teori om genus
-- Ås teori om härskartekniker
-- Vad menas med ordet jämställdhet?
-- Vad säger jämställdhetslagen och vem kan man vända sig till?
-- Jämställdhet mellan kvinnor och män i vardagen
-- Arbetsmarknad och arbetsliv
-- Hälsa och sjukvård
-- Skola
-- Åtgärder
- Analys av resultatdelen/Egna reflektioner 16
- Sammanfattning 17
- Källförteckning 18

Utdrag

"Inledning:
Jag har valt att skriva om genus, jämställdhet och ojämnställdhet i Sverige. I min uppsats kommer jag att ta upp aktuellt om just jämställdhet och ojämställdhet. Det första jag tänkt förklara är vad som menas med begreppet genus och genusteorier, men även vad som menas med jämställdhet. Jag tänkte förklara vilka lagar som finns vad gäller jämställdhet och hur man kan gå till väga om man känner sig mindre värderad i olika situationer. Sedan har jag tänkt skriva om jämställdhet och ojämställdhet i vardagen, alltså skillnaden mellan män och kvinnor."... Köp tillgång för att läsa mer

Genus, jämställdhet och ojämställdhet i Sverige

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-10
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Välskriven uppsats kvalitativ information samt källor
 • 2017-01-31
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  den var okej. men jag behövde andra aspekter
 • 2016-05-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  hjälpte sååå mycket! Tack!
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  jajajjajaajajajajajkk