Genus | Kön | Social konstruktion | Strukturellt synsätt på könsroller

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Sociologi
 • VG
 • 2
 • 703
 • PDF

Utredande text: Genus | Kön | Social konstruktion | Strukturellt synsätt på könsroller

En uppsats i Sociologi, där eleven undersöker begreppet "genus". Fokus ligger bland annat på genus som kön, genus som social konstruktion, strukturellt synsätt på män och kvinnor samt ojämlikhet och diskriminering mellan könen.

Innehåll

- A: Genus som kön och social konstruktion
- B: Strukturellt synsätt på män och kvinnor
- C: Ojämlikhet mellan män och kvinnor

Utdrag

"A) Enligt läroboken i sociologi (Johan Forsell, 2012, s 170-174) bekräftar att genus är kön. Och könen är hur människor ser ut. Till exempel en man och kvinna har en skillnad i sin biologiska kropp, vilket gör att genus formar den sociala konstruktionen. Genus handlar inte bara om det biologiska könet som man och kvinna. Denna pratar också om att vi har olika egenskaper som män och kvinnor som gör att vi har olika arbetsplatser och lönenivåer. Vi tycker om olika färger, har olika intresse och osv. Män är starka och har bra idéer när man pratar om tekniska termer, medan kvinnor är mer mjuka, har mycket känslor som till exempel omtänksamhet osv. Den sociala konstruktionen skiljer sig också för att vi har olika mönster som är våra kroppar, vi gillar olika färger, vi har olika kläder, olika parfymer, olika bilar."... Köp tillgång för att läsa mer

Genus | Kön | Social konstruktion | Strukturellt synsätt på könsroller

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2014-09-22
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Den var välskriven, men satsar ni på att höja ribban och få ett bättre betyg så ska man utförligare förklara arbetet. Lägga till extra punkter, och antal ord så att det blir en stabil uppgift.
 • 2016-05-31
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Behöver inspiration för en uppsats till skolan.
 • 2018-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 2015-04-24
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  fann inte informationen jag var ute efter!