Genus och könsroller | Fördjupningsarbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Historia B
 • VG
 • 5
 • 2010
 • PDF

Genus och könsroller | Fördjupningsarbete

Ett enklare fördjupningsarbete om könsroller och genus. Eleven ger en kort bakgrund till hur könsroller formats i samhället, och hur kvinnan under den moderna historien tagit kamp för att synliggöras. Vidare så diskuterar eleven även de normer och oskrivna regler som påverkar uppfattningen av vad som är "manligt" respektive "kvinnligt" i samhället.

Elevens kommentar

Förbättra diskussionen.

Innehåll

GENUS
- Inledning
- Frågeställning
- Metod
- Källor
- Hur har historiska processer påverkat relationen mellan könen?
- Kvinno- och genushistoria har analyserat relationerna mellan könen. När och varför uppstod dessa forskningsfält?
- Analys
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

"Hur har historiska processer påverkat relationen mellan könen?

När relationerna förändras mellan könen så kan det tyda på att ett samhälle förändras likaså. En tid då det inte fanns sociala klasser mellan man och kvinnan och då man endast jobbade ett par timmar. Vid jägarstenåldern var människorna inte bofasta eftersom dem ständigt flyttade runt av olika skäl. Men när människorna började bruka jorden och bosatte sig permanent uppstod det krig i och med att det blev konflikter om territorium då det då började finnas det privata ägandet. Då ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Genus och könsroller | Fördjupningsarbete

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Bra fördjupningsarbete. Helt klart läsvärt och med mycket information.
 • 2016-04-17
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Väldigt bra och väldigt innehållsrik.