Genus i "Kvinnor och äppelträd" | Analys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • B
 • 3
 • 801
 • PDF

Genus i "Kvinnor och äppelträd" | Analys

En kort och enkel analys av könsroller och genus i Moa Martinsons bok "Kvinnor och äppelträd" från 1933. Eleven beskriver karaktärerna Ellen och Sally, och hur könsroller i deras fall innebär olika fördelar och nackdelar. Vidare så dras paralleller till Virginia Woolfs verk "Ett eget rum" och krönikan "En och en halv förälder är inte nog" av Bob Hanson.

Elevens kommentar

Den ena källans årtal var fel vilket sänkte uppsatsen till ett B.

Utdrag

Samhället har genom tiderna alltid karaktäriserats utifrån mans- och kvinnoroller. Det kön vi föds som medför olika förutsättningar och livsvillkor och är avgörande för hur andra upplever en. De olika genusrollerna innebär olika maktpositioner och dessa har under historiens gång omkonstruerats och varierar beroende på tidsperiod. Enligt det socialkonstruktivistiska synsättet är människans egenskaper inte givna utan de skapas och förändras i interaktion med andra människor. Detta skapar de inidivider som vi senare blir och präglar den identitet som vi bär. Genom att skildra kvinno- och mansrollerna från Moa Martinsons verk Kvinnor och äppelträd från 1933 med verk från idag blir det tydligare att se hur de olika rollerna medför olika förutsättningar. Men på vilket sätt kan det biologiska könet innebära fördelar eller nackdelar för en individ?
I Moa Martinsons bok Kvinnor och äppelträd följer man två unga flickors liv och deras kamp mot fattingdom och skam. De lever två skilda liv men kämpar mot... Köp tillgång för att läsa mer

Genus i "Kvinnor och äppelträd" | Analys

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Skulle vara bra om analysen var längre... Bra skrivet annars