Genus: Normer och könsroller | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • B
 • 2
 • 707
 • PDF

Genus: Normer och könsroller | Diskuterande text

En diskuterande text som handlar om genus och de normer som omger könsrollerna som finns i vårt samhälle. Eleven resonerar på ett personligt sätt kring vad könsrollerna innebär och på vilket sätt de är problematiska.

Utdrag

Att vi är infödda och uppväxta i ett samhälle där vi i princip styrs av olika normer är ingen hemlighet. Normer finns i många olika slags former och är som ett slags mönster vi blivit tillsagda redan från födseln är ”det rätta att följa.” Jag tänkte prata om genusnormer.

Genus är helt enkelt det som kallas för det sociala könet. När vi föds, föds vi med ett biologiskt kön och redan här finns det förväntningar och förutsättningar från både samhället och på oss som individer på hur vi kommer att vara och bli– utifrån våra kön, resten av våra liv. När man talar om genus brukar man också tala om könsroller. Könsroller står i princip för den normen som säger åt oss vad vi, utifrån vårt kön, har för förutsättningar i samhället och hur vi ska få tillgång till att använda dessa förutsättningar. Redan från när vi föds blir vi en del av den stereotypiska mallen för vad som är för tjejer och vad som är för killar. Tjejigt och killigt. Rosa och blått. Balett och fotboll. Ja, ni fattar haken... Köp tillgång för att läsa mer

Genus: Normer och könsroller | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-09-21
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  -Man fick en bra inblick och bra tips.