Genus: Patriarkatet och intersektionalitet | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Sociologi
 • B
 • 4
 • 1318
 • PDF

Genus: Patriarkatet och intersektionalitet | Utredande text

En utredande text inom sociologi som handlar om genus - kön som social konstruktion. Fokus ligger på hur patriarkatet har byggts upp, hur könsroller har bibehållits historiskt, samt om begreppet intersektionalitet och hur vi som människor bedömer varandra vid olika tillfällen utifrån bland annat kön, men också andra faktorer. Texten behandlar även feminismen och de variationer som finns inom ideologin.

Lärarens kommentar

Han tyckte att den var bra på många vis men att den saknade resonemang om hur patriarkatet befann sig inom idrotten och skolan.

Se lärarens kommentarer i dokumentet.

Elevens kommentar

Jag skulle förklara patriarkatet mer utförligt och gett fler exempel som omfattar större delar av det vardagliga livet.

Innehåll

- Diskutera kring mannen som norm på olika områden i samhället? (familjen, ta hand om barn, ta hand om äldre, arbetslivet, idrotten, skolan mm) och koppla detta till teorin om patriarkatet.
- Diskutera kring strukturella ojämlikheter mellan män och kvinnor. Hur de uppstår samt hur strukturerna bibehålls över tid. Koppla det till likhetsfeminismen och särartsfeminismen.
- Beskriv intersektionalitet genom att ge ett exempel.

Utdrag

Mannen har varit i normen i samhället så länge det har funnits civilisation på vår jord och detta lever fortfarande kvar. En förändring är på väg att ske men har ännu inte lyckats blomma ut. Ett exempel som Johan Forsell tar upp i vår lärobok visar tydligt hur den manliga normen har dominerat på många plan och särskilt familjesituationen. Bilden visar upp mannen som den försörjande och viktiga parten i familjen och där kvinnan ska muntra upp honom med kärlek och tacksamhet. Men hur har denna norm vuxit sig så stark? Det finns många i dagens samhälle som fortfarande tror på att mannen är det dominerande könet och att männen besitter en starkare hjärnkapacitet eller liknande. Dessa individer har svalt normens lögn till fullo, enligt min åsikt.
Vi går tillbaka till den mänskliga rasens början för många, många år sedan och ser på hur det ser ut då. Vi människor levde i klaner eller mindre konstellationer ute i vildmarken och var tvungna att anpassa oss efter ett liv där. De som var fysiskt starka fick bege sig ut och jaga medan de som var mindre starka stannade hemma och tog hand om lägret, barnen och de äldre. Det är ett faktum att det manliga hormonet ger mer styrka och bygger mer muskelmassa än det kvinnliga. Här etablerades då en början till vilka sysslor de olika könen “bör” syssla med, tror jag... Köp tillgång för att läsa mer

Genus: Patriarkatet och intersektionalitet | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2018-03-18
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  bra och tydligt