Genus och roller inom familjer | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
 • Sociologi
 • A
 • 4
 • 3036
 • PDF

Genus och roller inom familjer | Rapport

En rapport om strukturer med fokus på genus och roller inom familjen. Rapporten undersöker könsroller inom familjestrukturen utifrån sociologiska begrepp som normer, socialisation och rolltagande. Eleven har genomfört två intervjuer med personer med olika etniska bakgrunder för att belysa ämnet.

Lärarens kommentar

Du tar upp fördelar och nackdelar med intervju och varför du gjort det valet. Bra! In din källkritik så drar du nyanserade slutsatser. Du beskriver teorierna utförligt vilket är bra. Du kopplar teorierna och begreppen med din intervju vilket visar på god förståelse. Din analys och diskussion kring fördelar och nackdelar är nyanserad. Bra jobbat!

Innehåll

Genus och roller inom familjer

- INLEDNING
- METOD
- KÄLLKRITIK
- TEORIER
- FAKTA
- ANALYS
- KÄLLFÖRTECKNING

Utdrag

Min första fråga var “klär du dig på ett visst sätt så att du kan identifiera dig med ett visst kön, och i så fall varför?” Enligt dem båda så identifierar dem sig som män och klär sig då som killar/män gör enligt samhällets normer, och dem gör det eftersom att de föddes som killar. Fast A sa att han inte hade något emot att gå runt i det som vi kallar för tjejkläder. Men B menade att det inte ens fanns i hans... Köp tillgång för att läsa mer

Genus och roller inom familjer | Rapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  den är mycket bra. Man kan självklart utveckla vissa saker men helheten ser bra ut.
 • 2015-05-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ´+++++++++++++++++++++++++++++++++++
 • 2016-02-16
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  uTFÖRLIGT OCH VÄLIDGT BRA