Genusbegrepp och könsroller | Instuderingsfrågor

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Biologi 2
  • A
  • 3
  • 1471
  • PDF

Frågor och svar: Genusbegrepp och könsroller | Instuderingsfrågor

Instuderingsfrågor som avser att utreda våra definitioner av genusbegrepp och könsroller. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Vad är den biologiska definitionen av kvinna och man?
- Vad innebär genusbegreppet. Ponera detta lokalt, nationellt och globalt. Skiljer sig normer åt mellan olika sociala inrättningen?

Lärarens kommentar

Bra, här visar du att du kan föra en utförlig och nyanserad diskussion kring denna fråga. I din diskussion visar du att du kan problematisera genusfrågan ur flera olika vinklar. Ditt resonemang visar på att du kan resonera kring detta i ett biologiskt, etiskt, geografiskt och kulturellt perspektiv på ett nyanserat sätt.

Mycket bra jobbat!

Innehåll

- Genusbegrepp och könsroller
- Källor

Utdrag

Redan innan man föds tar oftast föräldrarna reda på fostrets kön, för att sedan kunna anpassa inköp av kläder, leksaker och färger efter de normer som appliceras på det nämnda könet. T.ex. rosa kläder och dockor till flickan medan pojken får blåa kläder och leksaksbilar. I skolan förväntas tjejerna vara lugna och tysta medan killarna är busiga och högljudda osv. Det är just sådana... Köp tillgång för att läsa mer

Genusbegrepp och könsroller | Instuderingsfrågor

[0]
Inga användarrecensioner än.