Geografi Uppsats: Jämförelse av Malawi och Frankrike

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Geografi
 • VG
 • 2
 • 865
 • PDF

Geografi Uppsats: Jämförelse av Malawi och Frankrike

En kortare jämförelse i Geografi av u-landet Malawi och i-landet Frankrike. Eleven presenterar länderna var för sig och belyser sedan skillnaderna och likheterna i ett avslutande stycke.

Innehåll

Malawi
Frankrike
Malawi jämfört med Frankrike

Utdrag

"Malawi är ett utvecklingsland i sydöstra Afrika på södra halvklotet, som ofta drabbas av svåra klimatförändringar så som översvämningar och torka.

Det extrema klimatet gör att svält och fattigdom ökar. Deras BNP ligger på 5106263007 amerik.anska dollar och deras HDI ligger på 0,400 % på en skala på 0-1 och 1 är det bästa.

Malawi jobbar utefter Milleniemålen för att försöka förbättra landets välfärd. De ska då ha förbättrat landet på 8 punkter inom 2015.

Landets fattigdom och svält ska då vara halverat, barna- och mödradödligheten ska minskas, alla barn ska få grundskoleutbildning, kvinnans roll ska stärkas och man ska jobba mot ett mer jämställt samhälle, Spridingen av sjukdomar så som HIV/AIDS och malawi ska stoppas och man ska säkerhetsställa en miljömässigt hållbar utveckling samt utveckla ett globalt partnerskap för utveckling."... Köp tillgång för att läsa mer

Geografi Uppsats: Jämförelse av Malawi och Frankrike

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2014-10-23
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Mycket bra men skulle behöva mer info om bara ett ämne (tex ekonomi)
 • 2014-04-03
  Den innehåller bra fakta om de båda länderna och bra jämförelser.
 • 2016-03-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  bra! kanon kanon kanon ...