George Herbert Mead | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
  • Sociologi
  • C
  • 3
  • 626
  • PDF

George Herbert Mead | Rapport

Rapport om sociologen George Herbert Mead. I denna uppgift skrivs det om hans uppväxt, vad som fick honom att bli en sociolog och även beskrivning om hans teorier.

Studienets kommentar

Notera att det saknas källor och innehållsförteckning.
Notera att struktur och rubriker kan förbättras. Det saknas också källor.

Innehåll

Bakgrund
Teorier
Utveckling av self
Två sidor av själv: me & I

Utdrag

Utveckling av Self

Enligt Mead, tre aktiviteter utveckla själv(self): språk, lek och spel.
(Language) Språket utvecklas själv genom att låta personer att reagera med varandra genom symboler, gester, ord och ljud. Språk förmedlar andras attityder och åsikter mot ett ämne eller person. Känslor, som ilska, glädje och förvirring, förmedlas genom språket.
(Play)leka utvecklar själv genom att låta människor att ta på olika roller, låtsas, och uttrycka förväntan andras. Spela utvecklar en självmedvetenhet genom rollspel. Under rollspel, är en person som kan internalisera perspektiv andra och utveckla en förståelse för hur andra tycker om sig själva och andra i olika sociala situationer.
(Games)Spel utveckla själv genom ... Köp tillgång för att läsa mer

George Herbert Mead | Rapport

[0]
Inga användarrecensioner än.