Gestaltning i skrivande | Uppdrag 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Skrivande
  • A
  • 6
  • 2078
  • PDF

Inlämningsuppgift: Gestaltning i skrivande | Uppdrag 1

En uppgift som går ut på olika former av gestaltning i skrivande. Här gestaltas känslor, egenskaper och karaktärsdrag med ett kreativt och skarpsynt sätt. Uppsatsen är ett svar på uppdrag 1 i kursen Skrivande.

Lärarens kommentar

Dina texter är sammanhängande och väldisponerade, ditt språk är träffsäkert, varierat och genomgående välformulerat.

Elevens kommentar

Nej, är mycket nöjd.

Innehåll

1. Beskriv dig själv​med a) fem adjektiv (varav minst tre som rör inre egenskaper) och gör sedan b) en kort­kort karakteristik av dig själv utan att nämna just dessa adjektiv.
2. Gestalta egenskaper!​Skriv om följande, berättande meningar på ett gestaltande sätt: a) Kvällen var varm. b) Mannen var lycklig. c) Det hände att biskopen tappade humöret. d) Fritjof var mycket fåfäng av sig.
3. Läs Hjalmar Söderbergs ”Pälsen”.​(h​ttp://runeberg.org/histrett/05.html​) Förstår man som läsare hur de olika personerna mår? Hur har Söderberg gestaltat de olika personligheterna? Ge exempel ur texten!
4. Spegeln​eller F​otografiet.​Ett ganska vanligt grepp i berättelser är att ställa en person framför en spegel eller en reflekterande fönsterruta eller liknande. Gör så! ​Låt en person betrakta sig själv i spegeln​och fundera kring sig själv samtidigt. Vilken personlighet skymtar fram?
5. Skriv minst två dagsverser​på något aktuellt tema. Kravet denna gång: De ska rimma, men de båda dikterna får inte ha samma typ av rimmande.
Till båda dikterna måste bilder bifogas. Dessa ska på något sätt passa ihop med dagsverserna. Motivera ditt bildval.

Utdrag

De där ögonen, de blå ögonen som stirrar tillbaka börjar sakta leta sig fram över spegelbilden. Den gröna tröjan, de ljusa jeansen. Håret som är slarvigt borstat.
Ett helt vanligt ansikte med helt vanliga ögon, en helt vanlig näsa och en helt normal mun.
Det här var hon, varken mer eller mindre och hon var fullkomligt nöjd.
Medan hon studerade sig själv så pirrade det till i magen, hon hade äntligen nått den punkten i livet då hon... Köp tillgång för att läsa mer

Gestaltning i skrivande | Uppdrag 1

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2021-02-16
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3