Gandhis ledarskap | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
  • Ledarskap och organisation
  • C
  • 3
  • 755
  • PDF

Gandhis ledarskap | Diskuterande text

En diskuterande text i Ledarskap och organisation, som handlar om Mahatma Gandhi. Eleven redogör för Ghandis ledarskapsstil, och diskuterar dess olika styrkor och svagheter.

Utdrag

Gandhi var en av de största ledarna på 1900-talet. Men hur ledde han sitt folk? Ledde han folket effektivt? Och kan hans ledarstil hålla i alla lägen?

En bra ledare, enligt min mening, är när ledaren får andra att göra det som ledaren själv är övertygad om är rätt eller bör göras. Med det sagt så kan jag påstå att ledarstilen som Gandhi använde sig utav var väldigt effektiv eftersom att han fick folks förtroende genom sina fredliga tankar och aktioner.
Han var övertygad om att våld var någonting illa, och därför blev han en förebild för sina anhängare. Detta gjorde så att han fick en stor del av folket med sig när han gjorde uppror.

Gandhi bekämpade orättvisor, inte med vapen, men med ord, tankar, föredöme och självuppoffringar. Han utarbetade satyagraha, en metod för diciplinerad civil olydnad utan våld. I Sydafrika lärde han sina efterföljare att möta de brittiska bössmynningarna och... Köp tillgång för att läsa mer

Gandhis ledarskap | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.