Global migration | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Historia 2a
 • B
 • 4
 • 2265
 • PDF

Global migration | Utredande text

En utredande text om global migration, som tar upp både dåtid, nutid och framtid. Eleven redogör för vad migration respektive globalisering innebär, och diskuterar sedan deras orsaker och konsekvenser utifrån olika perspektiv.

Innehåll

- Global migration
- Källor

Utdrag

Planeten jorden, den i sammanhanget minimala planeten i jämförelse med det till synes oändliga universum ger oss människor mängder med möjligheter. Unika miljöer, berikade med olika naturresurser har gjort att jordens befolkning spritt sig till världens alla hörn. Ända sedan möjligheterna getts har människor emigrerat av olika anledningar, men oavsett anledning delar nog de flesta hoppet om en bättre framtid. För den största anledningen till varför människor emigrerar är väl ändå att de ser en potential i det nya landet eller den nya staden, en potential som inte finns vid deras nuvarande hemvist. Den globala migrationen fick sitt startskott i och med att den stundande globaliseringen uppdagades under den senare halvan av 1900 – talet. Innan det handlade människors förflyttningar i största grad om lokal migration och på sin höjd nationell migration, allt eftersom kommunikationen mellan städer förr i tiden kan ses som obefintlig om man ska jämföra med idag. Idag är allt annorlunda, globaliseringen har gjort världen mindre, och nationaliteter blir allt mindre viktigare eftersom vi alla ändå är världsmedborgare. Det finns t.ex. inget som idag kan anses ”typiskt” svenskt eftersom den globala migrationen har gjort att världsmedborgare från alla världsdelar bidragit till att länder som Sverige blivit mångkulturella.

Migration betyder kort sammanfattat folkförflyttning, och 2006 innefattade den transnationella folkförflyttningen hela 200 miljoner människor, och det är inte svårt att tänka sig att den siffran idag är betydligt högre (Joakim Palme 2006). Inom nationernas gränser är förflyttningarna betydligt mer frekventa, människor flyttar förhållandevis långa sträckor inom sina för både tillfälliga och permanenta arbeten, studier eller helt andra skäl. Även om migration och misärliknande förhållanden går hand i hand så visar både den nationella och regionala migrationen att migration inte alltid behöver förknippas med negativitet. Tidigare har jag aldrig sett en skåning i Norrland som en immigrant, men efter att ha fått en definition på begreppet migration så är jag benägen till att ändra min uppfattning. En skåning i Norrland är en sorts nationell migration som är fullt möjlig. Nationell likväl regional migration handlar idag främst om jobbtillfällen. Pengar styr vårt samhälle och en arbetslös person har inte råd att sitta sysslolös för länge, möjligheten till en inkomst kan finnas i en närliggande stad alternativt en stad långt bort, oavsett vad så är vi beredda att göra uppoffringar för att få ett stabilt liv. Om den regionala migrationen förr handlade om att folk flyttade från landsbygden in till städer så handlar nu allt om sökandet efter en permanent tillvaro, flytt från landsbygd till storstan eller vice versa har ingen betydelse.

Även om globalisering har skjutit fart på den globala migrationen så är historien fylld av emigrerande folkslag, utvandringen till Amerika och korståg är bara två nerslag i historien som handlar om global migration. Likt jag... Köp tillgång för att läsa mer

Global migration | Utredande text

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2017-06-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  taaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaack