Global warming | Speech

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Hantverksprogrammet (före 2011) Årskurs 3
  • Annat
  • C
  • 3
  • 622
  • PDF

Tal: Global warming | Speech

En nedskriven version av ett tal på engelska, där eleven beskriver den globala uppvärmningen (global warming). Fokus ligger bland annat på hur den globala uppvärmningen märks runt i världen, konsekvenserna av den globala uppvärmningen samt vad man som individ kan göra för att minska sina avtryck på naturen.

Innehåll

- Global warming
- References

Utdrag

"Instead of going by an airplane you should go by the train or by a eco-friendly car. I know, it takrs longer but think about all the places you see from the train- or car window, that you dont see from an airplane. And you also reduce the release of the carbon dioxode. a win-win situation! These SUVs is popular these days but infact they are a real environmental destroyer! When the SUV has driven 3000 km it has released 1,3 ton of carbon dioxide. A fuel-efficient car can ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Global warming | Speech

[0]
Inga användarrecensioner än.