Den globala byn | Sammanfattning

0 0 0 0 0 0 (0 bedömningar)
Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Utbildning

Estetiska programmet (ES) Årskurs 2

Ämne

Estetisk kommunikation 2

Betyg

C

Antal sidor

2

Antal ord

725

Filformat

PDF

Den globala byn | Sammanfattning

En kort sammanfattning om begreppet "den globala byn" - en term som används för att beskriva mediesamhället och de krympande avstånden mellan människor på grund av digitala medier. Här förklaras hur termen uppkom samt ges exempel på vad den innebär.

Utdrag
Den globala byn betyder att med tv lever vi inte längre i samhällen som skiljs åt. Vi kan ta del av saker som händer runt om i världen, andra människors livsöden. Man vill engagera sig i det som man ser är fel och orättvist, man vill hjälpa till. Uttrycket myntades av Marshall McLuhan på 1960-talet. Han sa också att "mediet är budskapet". Vi måste alltså vara kritiska mot vad vi ser på tv. Eftersom det vi ser i tv är just vad en viss kanal valt att visa. Det som visas är hur den kanalen uppfattar en viss situation, sedan när du ser det uppfattar du den situationen på ditt vis. Och om du sedan skulle visa eller berätta samma situation för någon skulle den mest troligt inte vara identisk med vad du själv såg på den kanalen. Dock är detta inte lätt. Eftersom varje människa tar in olika situationer på... [läs mer nu]