Globalisering | Ekonomi | Internationella relationer

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Grundskola Årskurs 9
 • Samhällskunskap
 • A
 • 5
 • 931
 • PDF

Diskussion, Fördjupningsuppgift: Globalisering | Ekonomi | Internationella relationer

En uppsats där eleven undersöker globaliseringens fördelar och nackdelar, utifrån följande frågeställning:

- Vad anser du globalisering innebär, och vilka för- och nackdelar finns det med globaliseringen?

Vidare så diskuteras även globalisering med särskild hänsyn till ekonomi och internationella relationer. Slutligen reflekterar eleven över vad som behöver förändras inom globaliseringen.

Innehåll

- Globalisering för- och nackdelar
- Fördelar
- Nackdelar
- Olika typer av globalisering - fokus: Ekonomi
- Internationella relationer
- Reflektion av vad vi måste förändra
- Litteratur och referenslista

Utdrag

Globalisering för- och nackdelar

Vad anser du globalisering innebär och vilka för- och nackdelar finns det med globaliseringen?

Globalisering innebär ett utbyte över nationsgränser såsom att företag och människor kan börja färdas över landgränser mer fritt och nyttjar länders olika tillgångar och förutsättningar. Till exempel så kan företag som Ericsson använda sig av billig och kompetent arbetskraft i Indien, där
arbetstillfällen behövs. Det finns många fördelar och nackdelar med globalisering.

Fördelar

Det skapas en rikare medelklass i utvecklingsländer och man kan ”kickstarta” landets ekonomi. Detta går tydligt att se i Kina eller Vietnam då det på ett fåtal år har skapats en köpstarkare medelklass och landets ekonomi blomstrar. När globaliseringen ökar blir länderna i större behov av varandra och en eventuell konflikt skulle då skada båda ländernas ekonomi. Därigenom skulle risken för krig mellan länder kunna minskas... Köp tillgång för att läsa mer

Globalisering | Ekonomi | Internationella relationer

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-23
  Ganska dåligt skriven men tillräckligt med fakta och resonemang antar jag.
 • 2016-05-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  fdokasfälödas-gdasfdasfdas
 • 2021-05-20