Globalisering och ekonomi | Utredande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Geografi 1
  • A
  • 3
  • 1031
  • PDF

Globalisering och ekonomi | Utredande text

En utredande text med fokus på globalisering och ekonomi, som diskuterar en rad frågeställningar inom ämnet. Bl.a. Sveriges ekonomiska tillväxt, förekomsten av barnarbete, samt olika länders handelsrelationer till varandra och ekonomiska status redogörs för.

Notera att källor saknas.

Lärarens kommentar

Bra jobb, alla kriterier är med

Utdrag

Framför allt så är Sverige till sin storlek ett mycket geografiskt utspritt land jämfört med andra länder i Europa, vilket innebär att utvecklings orienterade branscher finns i storstadsregionerna i större utsträckning än i andra länder dock innebär Sveriges storlek och tillgångar att landsortregioner har en stor export av tillexempel skogsvaror mineralvaror.
För fortsatt tillväxt i glesbygden krävs en fortsatt satsnings på infrastrukturen som vägar, järnvägar, kommunikation och även annan... Köp tillgång för att läsa mer

Globalisering och ekonomi | Utredande text

[2]
Användarnas bedömningar
  • 2022-03-17
    Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  • 2021-05-20