Globalisering: Taiwans globaliseringseffekter 1950-2000 | Rapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
 • Internationell ekonomi
 • A
 • 9
 • 2539
 • PDF

Globalisering: Taiwans globaliseringseffekter 1950-2000 | Rapport

En rapport som handlar om globalisering och globaliseringseffekterna på landet Taiwan. Rapporten syftar till att svara på hur landet har utvecklats från 1950 fram till idag och vad som gjorde den utvecklingen möjlig. Eleven utgår från följande frågeställningar:

- Vilka förutsättningar hade Taiwan på 1950-talet att få igång sin ekonomiska utveckling?
- Vilka orsaker har bidragit till att Taiwans ekonomiska utveckling, från ett fattigt land till en av världens stora handelsnationer 50 år senare, utifrån ekonomiska, sociala, politiska aspekter, samt dess effekter på miljö- och resursfrågor?

Lärarens kommentar

Ett utomordentligt arbete med A-nivå både gällande Internationell Ekonomi och Samhällskunskap 2. Väl nyanserat, håller den röda tråden och god struktur. Flera perspektiv och bra användande av begrepp och modeller. Intressant val av land.

Elevens kommentar

Specifiera fotnoterna istället för två efter varandra. Kanske lägga till en presentation i början av arbetet.

Innehåll

1. Inledning sid 2
1.1 Syfte sid 2
1.2 Frågeställningar sid 2
1.3 Metod sid 2
1.4 Motivering till undersökningen sid 2
1.5 Bakgrundsfakta sid 2
2. Undersökning – Resultat sid 3-5
2.1 Vilka förutsättningar hade Taiwan på 1950-talet att få igång sin ekonomiska utveckling? sid 3
2.2 Vilka orsaker har bidragit till att Taiwans ekonomiska utveckling, från ett fattigt land till en av världens stora handelsnationer 50 år senare, utifrån ekonomiska, sociala, politiska aspekter, samt dess effekter på miljö- och resursfrågor? sid 4-5
3. Analys sid 6
3.1 Analys av resultatet i relation till syfte och frågeställningar sid 6
4. Avslutning sid 7
4.1 Slutsats sid 7
5. Källförteckning sid 8
5.1 Elektroniska källor sid 8
5.2 Litterära källor sid 8
5.3 Dokumentär (länk) sid 8
5.4 Bildkällor sid 8

Utdrag

Under 1960 talet uppstod en anmärkningsvärd tillväxt och industrialisering i Taiwan. Tillväxten sades bero på USAs omfattande bistånd som motiverades mot det kalla kriget med Sovjet. Men det stod emellertid klart att Taiwan eftertog Japans statsstyrda och exportledda industrialisering, och även förbättrade den genom att låta den inhemska konsumtionen växa i snabb takt... Köp tillgång för att läsa mer

Globalisering: Taiwans globaliseringseffekter 1950-2000 | Rapport

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-25
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Saknas källkritik. Analysen kunde ha varit mer analyserad