Globaliseringen av världen | Frågor och svar

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Internationella relationer
 • VG
 • 3
 • 1129
 • PDF

Globaliseringen av världen | Frågor och svar

Frågor och svar som handlar om globaliseringen av världen, vad globalisering innebär, varför det uppstod samt vilka konsekvenser man kan se av globaliseringen i världen.

Innehåll

1. Beskriv vad globalisering innebär samt kortfattat hur globaliseringen av världen uppstod.
2.Ta utgångspunkt i hur globaliseringen uppstod. Förklara, argumentera och ge exempel på hur ojämnlikheten i dagens globaliserade värld påverkar stater på olika sätt (positivt och negativt).
3.Beskriv hur internationella samarbeten försöker minska de negativa effekterna av globaliseringen. Anser du att det görs tillräckligt? Ge även egna förslag på lösningar hur de negativa effekterna av globaliseringen (inklusive miljön) skulle kunna minskas.

Utdrag

Globalisering innebär sammansvetsning, att moderna kommunikationer har sett till att världens länder och befolkning fått en mer gemensam ekonomi, politik samt kultur och miljö. Vi blir en allt mer integrerad del av ett globalt ekonomiskt och teknologiskt nätverk. Men hur märker vi av globaliseringen i vår vardag? I stort sett allt vi handlar med idag har med globalisering att göra, till exempel apelsiner från Spanien och kaffe från Colombia. Detta är bara några få saker av den... Köp tillgång för att läsa mer

Globaliseringen av världen | Frågor och svar

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2016-02-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Tar upp fördelar och nackdelar på ett nyanserat sätt med flera bra detaljer och reflektioner.