Globaliseringens effekter i Kina | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 2
  • Samhällskunskap 2
  • B
  • 2
  • 592
  • PDF

Globaliseringens effekter i Kina | Diskuterande text

Diskussion i Samhällskunskap 2 om hur globaliseringen påverkat Kina och i sin tur omvärlden. Vad är kostnaden för ständig tillväxt och hur hanteras konsekvenserna av den ekonomiska boom som Kina upplevt sedan 1980-talet? Klimatförändringar börjar nu synas som surt regn och smog som är en direkt följd av ökad industriverksamhet. Är ständig tillväxt på bekostnad av miljön en önskvärd framtid frågar sig eleven.

Lärarens kommentar

Mycket välgjord, försök att intressera läsaren mer i inledningen.

Utdrag

Globaliseringens effekter i Kina - hur påverkas vi och dem?
Sedan globaliseringen tog riktig fart år 1980 så har flera länder världen över tagit ett enormt kliv socialt och ekonomiskt. Men ett land som verkligen har dragit nytta utav globaliseringens stora våg är Kina. Kina har 7 dubblat sin bruttonationalprodukt sedan 1980 men också 7 dubblat sitt koldioxidutsläpp enligt Gapminder. Frågan är om Kina 1 verkligen kommer kunna fortsätta att dra nytta av globaliseringen när de miljörelaterade katastroferna börjar äga rum oftare såsom översvämningar, surt regn och glaciärsmälta.

En utav de stora nackdelarna som den snabbt utvecklande tillväxten har medfört i Kina är de hundratals sura regnfall som årligen faller ner på åkermarker runt om i Kina enligt State Environmental Protection Administration. Dessa svavelfyllda regndroppar som är en konsekvens utav den enorma ekonomiska tillväxten drabbar också tillväxten negativt eftersom att bördigheten försämras avsevärt vilket gör att försäljning och export av livsmedel reduceras. När exporten ... Köp tillgång för att läsa mer

Globaliseringens effekter i Kina | Diskuterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.