Globalization and Globelish | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Engelska 7
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 596
  • PDF

Diskussion: Globalization and Globelish | Diskuterande text

En kort diskuterande text om globalisering (globalization) och det nya globala engelska språket "globelish". Eleven tar upp för- och nackdelar med bägge fenomenen, och lyfter fram olika världsomspännande samhällsaspekter i relation till dessa. Eleven diskuterar även globaliseringens framtid.

Utdrag

The proponents state that globalization promotes global economic growth, lower prices and that it solves problems like unemployment and poverty.

The general complaint about the globalizations is that it made the richer even richer and the poorer even poorer. According to statistics, the very poorest grew even poorer during the 1990's. The globalization is not... Köp tillgång för att läsa mer

Globalization and Globelish | Diskuterande text

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-08-05
    bra ..............................