En glutenfri livsstil | Gymnasiearbete | Idrott och hälsa

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Gymnasiearbete
  • E
  • 9
  • 3601
  • PDF

Gymnasiearbetet: En glutenfri livsstil | Gymnasiearbete | Idrott och hälsa

Det här gymnasiearbetet handlar om hur en glutenfri kost påverkar välmåendet och muskeltillväxten. Eleven undersöker hur en glutenfri livsstil påverkar den egna hälsan genom att göra upp ett träningsschema och mäta olika resultat medan en vanlig respektive en glutenfri diet hålls. Fokus ligger på muskeltillväxten och huden, energinivån och magen. Rapporten utgår från följande frågeställningar:

Hur påverkas muskeltillväxten av en glutenfri diet?
Hur påverkas kroppen? Faktorer att titta på är hyn, magen och energin.

Innehåll

1. Inledning
1.2. Bakgrund och forskning
1.3. Syfte
1.4. Frågeställningar
2. Metod
2.1. Träningsschema
2.2. Kostschema
3. Resultat och loggbok
4. Diskussion
4.2. Kroppssammansättning
4.3. Välbefinnande
4.4. Vidare diskussion om felkällor och slutsatser
- Källor

Utdrag

1. Inledning
Kostråden kommer och går, de senaste åren har vi fått nya begrepp som LCHF, VLCD och 5:2 dieten. Senaste trenden är glutenfritt som uppkom runt 2012 i USA. Denna diet spred sig snabbt och idag gör många människor som ej är glutenallergiker det aktiva valet att välja bort gluten. Men är det verkligen en fördel att välja bort gluten om man inte är allergisk mot det, är det en placeboeffekt eller ger det en riktig effekt?
Många människor tror idag att en glutenfri kost är lösningen på deras problem som magknip, uppblåst mage och dylikt. Dessa symtom kan faktiskt vara glutenintollerans men det krävs närmare undersökningar för att fastställa detta. Men det kan fortfarande vara så att vissa människor mår bättre av att utesluta gluten eller dra ned på intaget, exempel på detta är personer med ADHD och sjukdomen IHS. Detta är konstaterat på medicinsk väg. (1) Det största problemet med att utesluta något ur kosten är att det kan ge bristsjukdomar och därför måste man ersätta de förlorade näringsämnena med något annat, men problemet är att detta sker sällan.

1.2. Bakgrund och forskning
Gluten är en sammanställning av proteiner som finns i vete, råg och korn. Proteinet är viktigt för växten då det ger grödan eleastiska egenskaper vilket resulterar i att den kan ställa sig upp. Huvudbeståndsdelarna i gluten är Gliadin och Glutenin.(2) Det återfinns även andra proteiner som har ett lågt näringsvärde. Glutenintollerans kallas också Celiaki vilket innebär att glutenproteinet lägger sig på tunntarmen. Detta gör att antikroppar bildas vilket orsakar en inflammation. Detta orsakar i sin tur magont och en snabbare ämnesomsättning vilket kan leda till diarée. Celiaki är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen.(2) Varför en autoimmun sjukdom uppkommer vet man faktiskt inte men vad man vet är att kroppens specifika immunförsvar blandar ihop främande ämnen och kroppens egna celler. Detta beror på att alla celler i kroppen har en HLR-tagg vilket gör att försvaret kan känna igen celler i kroppen. När det gäller Celialki sker det en kemisk reaktion vilket gör att kroppen inte längre kan läsa taggen och immunförsvaret behandlar cellerna som en fiende och på såsätt uppstår en inflammation. (3)

Värt att nämna är dock att alla människor som är glutenintrolleranta inte har Celiaki sjukdomen utan de är allergiska mot vete vilket bygger på komplexiteten när det kommer till att ge en korrekt diagnos. Därför sprids diverse felaktigheter om glutenproteinet. (3) Detta är det ej konstigt för om vi ser tillbaka i tiden så har matallargier blivit relativt vanligt (6)

Om man ej har någon allergi eller sjukdom som gör dig känslig mot gluten så har glutenproteinet inte någon direkt effekt på din hälsa utan du orsakar bara problem eftersom människokroppen har konsumerat gluten under tusentals år. (6) Majoriteten av forskarna argumenterar på detta sätt och de förespråkar att gluten inte ska uteslutas då viktiga näringsämnen kan gå förlorade.(2)
I det andra lägret argumenterar många forskare för en glutenfri diet då mycket mat som innehåller gluten är processad och det återfinns onödiga fetter och kolhydrater i denna mat. Forskarna argumenterar vidare att mat som ej är processad minskar risken för hjärt och kärlsjukdomar. (4)

1.3. Syfte
Idag är kostråd något som är väldigt trendigt och vi kan läsa i tidningar om olika dieter som LCHF, fem två dieten och glutenfri kost. Men finns det verkligen någon substans för alla dessa påståenden eller är dieterna bara påhitt som ger en placebo effekt? Det är sällan forskarna är eniga i sina dieter, det finns alltid två sidor i debatten och jag vill ta reda på hur en glutenfri diet påverkar kroppen... Köp tillgång för att läsa mer

En glutenfri livsstil | Gymnasiearbete | Idrott och hälsa

[0]
Inga användarrecensioner än.