GMO-förespråkarna “Det är nödvändigt” | Artikel

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • Inget betyg givet
  • 2
  • 603
  • PDF

GMO-förespråkarna “Det är nödvändigt” | Artikel

En artikel som kortfattat redogör för hur våra kunskaper inom gentik förändrats och utvecklats. Fokus ligger på huruvida GMO är lösningen på världens problem med jordbruksproduktion och brist på mat.

Utdrag

De flesta tycker att det är fel, omoraliskt och själviskt men alla är de ändå inte helt emot det. Det finns de som påstår att vi får skylla oss själva som lever så flott och anser att det måste ta slut, andra menar att det är något avgörande som måste göras för människans fortsatta liv. Diskussionen handlar om genmodifieringen av livsmedel såsom grönsaker, spannmål och kött.

Genetik är ju som känt en vetenskap inom biologin som kortfattat handlar om vad gener är och hur de fungerar. På väldigt kort tid har människan gått från att bara undrat hur man skulle kunna använda denna kunskap till att ha börjat debattera om huruvida vi använder den för mycket. De främsta anledningarna till diskussionen är att jordens befolkning ökar... Köp tillgång för att läsa mer

GMO-förespråkarna “Det är nödvändigt” | Artikel

[0]
Inga användarrecensioner än.