GMO - Genteknik och biologisk mångfald | Diskuterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 2
 • B
 • 3
 • 1221
 • PDF

GMO - Genteknik och biologisk mångfald | Diskuterande text

En diskuterande text med fokus på GMO, där eleven lyfter fram konsekvenserna av dess användning, med utgångspunkt i bl.a. biologisk mångfald, svält och olika miljöaspekter. Eleven redogör för vad DNA är och hur genteknik fungerar, och diskuterar GMO från ett framtidsperspektiv.

Notera att källhänvisning saknas.

Innehåll

GMO

- DNA & genteknik
- Hur genteknik fungerar
- Genmodifierad mat
- Biologiska mångfalden
- Näringsberika & minska bekämpningsmedel
- Hur vi bör bespara och rädda vår framtid

Utdrag

2000-talets antibiotika, även kallat genteknik anser vissa forskare vara människans framtid. Oavsett om det är Gud eller naturen som skapat alla de komplicerad ekosystemen i vår natur kan vi enas om att varje organism i dessa form har en viktig plats. Det finns alltid anledningar till varför varje djur eller växt inte är störst bäst och starkast, det handlar om en balans där alla tar och ger från varandra i... Köp tillgång för att läsa mer

GMO - Genteknik och biologisk mångfald | Diskuterande text

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-04-07
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra, med en stor bredd!
 • 2015-03-21
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  ssss ssss sss ssddsd