GMO och genteknik | Fördelar och nackdelar | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 3
 • Naturkunskap 1b
 • A
 • 4
 • 1655
 • PDF

GMO och genteknik | Fördelar och nackdelar | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift som handlar om GMO (genmodifierade organismer) och genteknik. Här diskuteras för- och nackdelar med GMO och hur genmodifiering påverkar människan, samhället och miljön.

Innehåll

GMO

- DNA (deoxiribonukleinsyra) & Genteknik
- Hur genteknik fungerar
- Fördelar och nackdelar
- Källförteckning
- Källkritik

Utdrag

Genteknik, det är vad många forskare anser vara framtiden för vår art. Om det är Gud eller evolutionen som lett till dessa ekosystem vi har idag spelar ingen roll, vi kan ändå dra slutsatsen att varje levande organism har en funktion som är viktig och att vi inte skulle klara oss utan varandra. GMO, (genetiskt modifierade organismer) är vad som störst roll i gentekniken. Genmodifiering, vardagligt förklarat, innebär att människan själv går in och förändrar och tar... Köp tillgång för att läsa mer

GMO och genteknik | Fördelar och nackdelar | Fördjupningsuppgift

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-10-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra text! behövde verkligen det här. tack
 • 2016-03-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra skrivet, var verkligen till hjälp!
 • 2016-11-16
  mycket braaaaaaaaaaaaaaa
 • 2015-11-21
  Kort och bra beskrivning