GMO som ett alternativ till besprutning | Fördjupningsuppgift | Biologi

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • B
  • 5
  • 1618
  • PDF

GMO som ett alternativ till besprutning | Fördjupningsuppgift | Biologi

Denna fördjupningsuppgift visar på effekterna som bekämpningsmedel kan ha på miljön och hur GMO (Genetiskt Modifierade Organsimer) skulle kunna vara ett bättre alternativ i hänseende till miljöpåverkan.

Innehåll

Introduktion
Individ
Samhälle
Etisk diskussion
Källkritik

Utdrag

Varför man använder just denna bakterie (Agrobacterium) är för att den normalt tar nytta av själva växten när den överför gener till växtcellen. Man kan alltså utnyttja bakterien till att föra in andra gener .
Denna teknik kallas för genmodifiering s.k. GMO. Genetiskt modifierad organism som förkortas GMO och som också kallas för transger och många andra namn är en organism där DNA varierar på ett onaturligt sätt som används av forskare för att ge den en eller många speciella egenskaper genom moderna tekniken. Anledningen till att man använder sig av GMO är bland annat att påverka grödan, så att den står emot bekämpningsmedel och blir resistent mot organismer som är skadliga till exempel ogräs och insektsangrepp.
Växter som tål besprutningen har en väldigt stor betydelse för individ och samhälle där de har både fördelar och nackdelar. Jag ska börja med att beskriva om fördelarna och... Köp tillgång för att läsa mer

GMO som ett alternativ till besprutning | Fördjupningsuppgift | Biologi

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till GMO som ett alternativ till besprutning | Fördjupningsuppgift | Biologi.