Vad är godhet? | Jämförelse mellan judendomen, buddhismen och Jehovas vittnen

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
  • Religionskunskap 1
  • B
  • 4
  • 1870
  • PDF

Vad är godhet? | Jämförelse mellan judendomen, buddhismen och Jehovas vittnen

Den här uppsatsen innehåller en jämförelse mellan Judendomen, Jehovas Vittnen och Buddhismen där diskussionen handlar om vad godhet är och på vilket sätt man är en god troende inom de olika religionerna. Dessutom tar eleven upp vad de olika trosinriktningarna anser om vad som händer efter döden. Jämförelsen utgår från föreläsningar av troende som eleven deltagit vid i skolan.

Lärarens kommentar

Läraren kommenterade uppgiften med att säga att den var välstrukturerad och att jag hade en nyanserad diskussion om döden i samband med godhet.

Innehåll

- Syfte med frågeställning
- Bakgrund
- Utredning
-- Judendomen
-- Jehovas vittnen
-- Buddhismen
- Slutsats

Utdrag

Begreppet godhet grundar sig i personens i fråga moraliska ståndpunkter. Goda handlingar skiljer sig därför från person till person. Hur du tolkar en god handling, eller vad man menar med en god handling beror på vad du tycker är moraliskt rätt. Jag ska jämföra tre religioner där begreppet godhet ska vara i centrum. För vem är man god, och hur är man god.
De religioner jag ska jämföra är Judendomen, Jehovas Vittnen och Buddhismen. Judendomen är en av de abrahamitiska religionerna som...

Inom judendomen finns det många regler att leva efter och enligt Eli som föreläste för oss på religionsdagen var en utav de viktigaste sakerna att man ska ha stor respekt för sina föräldrar. Andra regler såsom att...

Denna religion grundar sin lära i deras tolkning av bibeln. Enligt föreläsarna betyder begreppet godhet kärleken till Gud och sina nästa. Dessutom handlar religionen om att utföra goda gärningar utan en förväntan att få någonting tillbaka. När man ingår i Jehovas Vittnen förväntas man att...

Buddhismen går ut på att slippa återfödas eftersom att födseln är ett lidande. Därför ska man istället leva så att man uppnår nirvana och på så sätt slipper detta lidande. Munken som föreläste för oss visade... Köp tillgång för att läsa mer

Vad är godhet? | Jämförelse mellan judendomen, buddhismen och Jehovas vittnen

[0]
Inga användarrecensioner än.