Göran Perssons tal till Anna Lindhs minne | Talanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Komvux
  • Svenska 3
  • C
  • 2
  • 1160
  • PDF

Talanalys : Göran Perssons tal till Anna Lindhs minne | Talanalys

En talanalys av den tidigare statsministern Göran Perssons tal till Anna Lindhs minne. Eleven redogör för talets disposition, syfte och budskap, samt talets framförande. Även talets retoriska grepp och uppbyggnad analyseras.

Utdrag

Göran Persson, som var statsminister under denna tid, vill med detta tal i tv hylla sin vän och kollega Anna Lindh som blivit utsatt för ett knivattentat och senare avlidit på grund av detta. Han vill också påverka svenska folket så att de går och röstar i folkomröstningen trots det som hänt Anna, för att det var det var demokratin som hon stod för. Göran förklarar i sitt tal att något sådant här inte ska få påverka oss, det ska inte få förstöra demokratin. Han berättar om sina känslor kring attentatet och reaktionerna kring detta och han hyllar sin kollega och vän som var ett ansikte för demokratin i Sverige. Han menar att detta attentatet mot henne är ett hot mot det demokratiska samhället och vi ska inte låta detta förstöra vår demokrati vi har i Sverige. Göran hedrar Anna i detta tal genom att berätta om hur han upplevt henne både som arbetskamrat och vän.

Dispositionen i talet följer stilen för hur ett hyllningstal ska skrivas och framföras. Talet känns därför genomtänkt och det är lätt att följa med i det. Talet delas upp i olika delar och börjar med en kort inledning där Göran börjar sitt hyllningstal med att rikta sig mot hela svenska folket som ser det direktsända talet i tv. Han inleder med ”Kära TV-publik. Ärade medmänniskor” Han vill med detta skapa förtroende och trovärdighet i sin publik och... Köp tillgång för att läsa mer

Göran Perssons tal till Anna Lindhs minne | Talanalys

[0]
Inga användarrecensioner än.