Göran Perssons tal till svenska folket | Talanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Ekonomiprogrammet (EK) Årskurs 3
 • Svenska 3
 • A
 • 2
 • 916
 • PDF

Göran Perssons tal till svenska folket | Talanalys

En talanalys av Göran Perssons tal till svenska folket den 11:e september 2003, efter dåvarande utrikesminister Anna Lindhs död. Eleven diskuterar talets budskap och fokus, och redogör för talet utifrån olika retoriska begrepp.

Utdrag

Talet är skapat av Göran Persson för att det har skett ett mord på Anna Lindh. Talets budskap är för det första att hylla/hedra Anna Lindh, vilket talet i sin helhet gör men speciellt i de två sista delarna utav talet. För det andra att uppmana folk till att gå och rösta, vilket byggs upp under talet men nämns tydligt i talets näst sista del. Argumenten för att rösta byggs upp under talets argumenterande del och nämns tydligt där genom att Göran säger uppmaningen ”Därför vill jag att alla ska gå och rösta i söndagens folkomröstning.” Hedringen och hyllningen av Anna formuleras genom positivt målade minnen och handlingar som beskriver henne. Tankarna och känslorna kring detta beskrivs i talet. Hedringen och hyllningen tar plats i talets argumenterande del.
Det framgår väldigt tydligt vad Göran vill med sitt tal och talet är lättförståligt. Görans tal är ett hyllningstal som följer dess disposition, talets upplägg kan uppfattas som väldigt genomtänkt och lätt att följa. Talet innehåller fyra delar, den första delen är inledningen som är personlig men kort den skapar stämning och väcker ett intresse. Den andra delen i talet är bakgrund och tes, i den här delen talar man om temat för talet som är att... Köp tillgång för att läsa mer

Göran Perssons tal till svenska folket | Talanalys

[6]
Användarnas bedömningar
 • 2015-05-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra analys av Göras tal, med iver och stort engagemang beskriver eleven tanken och reflekterar kring mottagandet av talet.
 • 2015-07-23
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra analys som går igenom de viktiga punkterna blandat med elevens egna tankar på ett utförligt sätt
 • 2021-11-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna kan jag rekommendera!
 • 2017-03-08
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra analys där olika saker tas upp