Good Will Hunting | Psykologisk filmanalys

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Psykologi 1
 • A
 • 3
 • 1646
 • PDF

Filmanalys : Good Will Hunting | Psykologisk filmanalys

En psykologisk filmanalys i form av frågor och svar. Här behandlas filmen Good Will Hunting, och frågorna handlar om huvudkaraktären Will. Wills utveckling under filmens gång, hans användande av försvarsmekanismer och hans terapi är några av de saker som behandlas i den här filmanalysen.

Innehåll

1. Beskriv Will. Hur är han i början av filmen och hur utvecklas han som person under filmens gång?
2. Vilka försvarsmekanismer använder sig Will av?
3. a) Får Will hjälp av psykologen Sean McGuire och i så fall vilken?
b) Vilken terapimetod använder sig Sean McGuire av? Hur kom du fram till det?
4. a) Hur skulle du vilja beskriva Wills och Skylars relation?
b) Fanns det några speciella gestaltfunktioner som de fyllde hos varandra?
5. Vad är skillnaden mellan självförtroende och självkänsla!
6. Hur var Wills/Skylars självförtroende respektive självkänsla och varför?

Utdrag

Wills problem med aggression kan även tänkas vara orsakat av otillfredställda behov som orsakar negativa känslor. Will har stort behov av att hävda sig och visar detta genom att tydligt vilja bli sedd och saknar respekt för andra. Detta skulle kunna ses som ett försenat tonårsuppror där han vill visa sin duglighet och självständighet. Han använder sig av försvarsmekanismer för att dölja sin osäkerhet i sig själv. Wills uppväxt har fått honom att bygga upp... Köp tillgång för att läsa mer

Good Will Hunting | Psykologisk filmanalys

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2017-04-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Till mig var den inte till så stor hjälp eftersom att många av de begreppen som nämndes hade vi inte gått igenom och då kunde jag inte skriva ner dem. Men den är perfekt om man gått igenom mycket redan. Det här var var första uppgift i kursen tyvärr.
 • 2016-04-15
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Går in på djupet och använder sig av genomtänkta exempel från filmen.

Material relaterade till Good Will Hunting | Psykologisk filmanalys.