Gråsuggor - ljus eller mörk miljö | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • B
  • 2
  • 795
  • PDF

Gråsuggor - ljus eller mörk miljö | Labbrapport

En labbrapport som syftar till att undersöka vilken miljö en gråsugga trivs bäst i - ljus eller mörk. Innehåller en ingående diskussion kring felkällor då resultatet gick emot hypotes och tidigare forskning.

Innehåll

Laboration Gråsugga

- Syfte
- Teori & Hypotes
- Material/Metod
- Resultat
- Diskussion/Slutsats
- Felkällor/Förbättringar

Utdrag

Syfte: Tag reda på i vilken miljö, ljus eller mörk, källargråsuggan (Porcellio scaber) trivs bäst i.

Teori & Hypotes: Källargråsuggan tillhör gruppen nedbrytare. Nedbrytare bryter ned organiskt material och omvandlar det till bl.a energi för sin egen tillväxt och koldioxid som bidrar till koletskretslopp. I och med att de får all energi de behöver genom nedbrytnings processen behöver de inte jaga andra djur, vilket kan tolkas av att de har ett väldigt passivt beteende. Gråsuggan har därför ett ganska stort antal naturliga fiender. Är man som gråsuggan ett byte för många har det då genom evolutionens gång varit mer fördelaktigt att vistas i mörka miljöer och enbart vara ute på nätterna då det då är svårare att bli upptäckt. Jag tror därför att källargråsuggan trivs bättre i en mörk miljö än i en ljus.

Material/Metod: En blå plastback fylldes med jord tagen ur en lövskogs biotop. En bricka placerades sedan över ena sidan av plastbacken för att skapa en mörk zon (se Fig 1). 10 st källargråsuggor släpptes lös i mitten av plastbacken, mellan de två zonerna (se Fig 2). Efter ca 20 minuter avbröts försöket. En bricka fördes ned mellan zonerna för att undvika rörelse mellan zonerna efter avbrutet försök. Jorden sållades sedan och antalet gråsuggor i respektive zon räknades... Köp tillgång för att läsa mer

Gråsuggor - ljus eller mörk miljö | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.