Gråsuggors miljö | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 9
  • 2158
  • PDF

Gråsuggors miljö | Labbrapport

En utförlig labbrapport om gråsuggors miljö, där det undersöks om gråsuggorna föredrar en ljus eller mörk miljö, en varm eller kall miljö och en torr eller fuktig miljö, samt kombinationer av alla dess aspekter.

Innehåll

“Gråsuggor, vad väljer ni?”

- Sammanfattning
- Inledning
- Materiel och metod
- Resultat
- Diskussion
- Referenslista

Utdrag

Syftet med den här laborationen är att undersöka vilken miljö som gråsuggor trivs bäst i. Föredrar gråsuggorna ljus eller mörker, värme eller kyla och torrt eller fuktigt? För att ta reda på den här frågeställningen undersöktes de olika faktorerna och resultatet tyder på att gråsuggor trivs bäst i mörker, kyla och fukt.

Metod
1. Mörker/ljus: Lägg ner 5 stycken gråsuggor i plaströret och håll för ena halvan av röret med en svart duk. På den andra sidan riktas en lampa mot röret. Vänta i tre minuter och se vart gråsuggorna välger att gå.
2. Varmt/kallt: Värm en trasa i varmt vatten och skyl den andra i kallt vatten. Lägg trasorna runt röret på varsin halva. Vänta i tre minuter och se vart gråsuggorna välger att gå.
3. Torrt/fuktigt: Riv ut 2 små pappersbitar och fukta en av de i fingervarmt vatten. Den andra pappersbiten ska vara torr. Lägg in pappersbitarna på varsin sida av röret.Vänta i tre minuter och se vart gråsuggorna välger att gå.
4. Varmt/fuktigt: En trasa värms i varmt vatten och läggs runt röret. Fukta en pappersbit fingervarmt vatten. Vänta i tre minuter och se vart gråsuggorna välger att gå.
5. Torrt/kallt&fuktigt: En torr pappersbit läggs in i ena änden av röret och en pappersbit som har blivit fuktad i kallt vatten läggs in i röret på andra sidan. Vänta i tre minuter och se var gråsuggorna välger att gå.
6. Varmt&fuktigt/ljust: En pappersbit värms i varmt vatten och läggs in i ena sidan av röret. En lampa riktas mot andra sidan. Vänta i tre minuter och se vart gråsuggorna välger att gå.
7. Kallt&fuktigt&mörkt/torrt&ljust: Fukta en pappersbit i kallt vatten och lägg in den i
ena änden av röret. På samma sida lindas en svart duk runt röret. På den andra sidan läggs en torr pappersbit in i röret och en lampa riktas mot. Vänta i tre minuter och se vart gråsuggorna välger att gå... Köp tillgång för att läsa mer

Gråsuggors miljö | Labbrapport

[0]
Inga användarrecensioner än.