Gråsuggors miljö | Undersökning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Biologi 1
  • A
  • 5
  • 846
  • PDF

Gråsuggors miljö | Undersökning

En undersökning av gråsuggors beteende i olika miljöer, som avser att utreda vilka miljöer gråsuggor föredrar att leva i. Olika fuktnivåer och ljusförhållanden testas på ett antal levande gråsuggor.

Innehåll

Gråsuggor

- Syfte
- Material
- Teori
- Utförandet
- Resultat
- Slutsats
- Felkällor
- Källor

Utdrag

Material:

• Gråsuggor
• Lampa
• Bok
• Platta med 6 luckor
• Vatten
• Termometer
• Blött papper

Utförande:

Genomförandet av laborationen är att undersöka hur tio olika gråsuggor reagerar när de blir utsatta för olika miljöer.
Utförandet av scenarier ett gick ut på att ta reda på vilken temperatur gråsuggorna trivs som bäst i. Metoden var att lägga ena änden av en metallskiva i kallt vatten med temperaturen 〖18,3〗^° och den andra änden i kokande vatten med temperaturen 〖39〗^°. Detta utfördes 5 minuter med 30 sekunders avstånd.
Utförandet av scenarier två gick ut på att ta reda på i vilken omgivning som gråsuggorna trivs bäst i. Gråsuggorna placerades på en plastplatta med 6 små luckor i. I den ena änden så placerades en fuktig pappers bit medan den torra pappersbiten placerades i den andra änden av plastplattan. Gråsuggorna placerades sedan i mitten av plast plattan. Detta utfördes i 5 minuter med 30 sekunders avstånd.
Utförandet av scenarier tre gick ut på att utsätta gråsuggorna för olika sorts ljusnivåer. Gråsuggorna placerades i en platta där en lampa lyste på den enda änden medan en bok skuggade den andra änden. Detta utfördes i 10 sekunder... Köp tillgång för att läsa mer

Gråsuggors miljö | Undersökning

[0]
Inga användarrecensioner än.