Gramfärgning av gramnegativa och grampositiva bakterier | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Bioteknik
 • A
 • 3
 • 1071
 • PDF

Gramfärgning av gramnegativa och grampositiva bakterier | Labbrapport

En labbrapport som går ut på att testa gramfärgning av gramnegativa och grampositiva bakterier, för att undersöka om de färgas som de ska enligt teorin.

Innehåller lärarens kommentarer.

Lärarens kommentar

Se i uppsatsen.

Innehåll

Gramfärgning av gramnegativa och grampositiva bakterier

- Inledning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Källförteckning

Utdrag

Material:
• Karbolgentianviolett
• Etanol-aceton 4:1 (etanol 95 %)
• Mikroskop
• Spritbrännare
• Rostfri bricka med vitt skyddspapper
• Immersionsolja
• Lugols lösning
• Karbolfuksinlösning
• Objektglas
• Träklämma
• Filtrerpapper
• Sterila ympnålar*
• Fysiologisk koksaltlösning*
• Bakterieodlingar
o Bacillus subtilis, ca 6 h gammal
o Escherichia coli, ca 1 dygn gammal*
• Värmeskåp, 40°C
• Märkpenna**
• Laborationsrock och skyddsglasögon**
*Se metod
**Tillägg till ordinarie laborationsinstruktion

Metod:
En liten mängd bakteriemassa från respektive bakterieodling suspenderades i en droppe fysiologisk koksaltlösning på varsitt objektglas. Dessa torkades sedan i värmeskåp. I detta första steg jobbade vi sterilt.
Efter torkning färgades och avfärgades båda bakterier, för att sedan torkas igen så att vi kunde studera de.

För mer noggranna detaljer se ”Laboration i mikrobiologi nr 4, Gramfärgning” (Ekenstierna (2003) s. 15-17).
Det som avvek från denna instruktion var användandet av steriliserade plastympnålar istället för platina ympnålar, fysiologisk koksaltlösning istället för vatten pga. skillnaden i vattenpotential och att odlingen av Escherichia coli var ca 1 dygn gammal istället för 4-6h som det står i instruktionen... Köp tillgång för att läsa mer

Gramfärgning av gramnegativa och grampositiva bakterier | Labbrapport

[3]
Användarnas bedömningar
 • 2016-12-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra uppsats men kunde ha varit mer utförlig, speciellt på resultatdelen där bara bild och kort kommentar finns. Mycket information är även direkt tagen från olika källor men bildar en bra helhetsuppfattning.
 • 2015-12-14
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra skrivet hjälpte mig att få en bättre förståelse
 • 2016-09-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´