Gramfärgning | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Bioteknik
 • B
 • 7
 • 670
 • PDF

Gramfärgning | Labbrapport

En labbrapport vars syfte är att utreda hur olika bakterier ser ut med gramfärgning. Eleven undersöker om bakterierna är grampositiva (G+) eller gramnegativa (G-), och vilka färger B-Bacillus och E-coli får efter färgning. Arbetet innehåller en rad illustrationer som redogör för processen.

Innehåll

Gramfärgning

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Material
- Metod
- Bakgrund
- Resultatredovisning
- Avslutande diskussion
- Observera
- Riskbedömning

Utdrag

Material

• Kristal
• Mikroskop
• Spritbrännare
• Lugols lösning
• 1 agarplatta med en gramnegativ bakterie
• 1 agarplatta med en grampositiv bakterie
• Rostfri bricka
• Karbolfrusinlösning
• Objektglass
• Träklämma
• Filtrerpapper
• Platinaögla
• Värmeskåp 40 °C
• Aceton- etanollösning (eller enbart 95 % etanol)

Metod

• Togs 2 petriskålar ,märkta A som Escherichia coli och B som Bacillus subtilis som odlats på NA.
• Togs ut bakterierna från odlingsplattan, placeras med hjälp av en platinaögla en droppe vatten på ett rent objektglas.
• Togs bakteriemassa från en odlingsplatta med öglan och fästa den i vattendroppen.
• Fixera preparatet genom att föra objektglasset med bakteriesidan uppåt 4-5 gånger genom en spritlåga, håll glaset med träklämman.
• Droppas kristallviolett över torkade bakterie och vänta i 1 min
• Skölj försiktigt bort färgen med Lugols lösning droppvis ner vasken
• Täck bakterierna med Lugols lösning och låt verka i ca 1 minut, häll av lösningen, ska inte sköljas
• Avfärga med etanollösningen tills ingen blå färg längre löser sig, håll inte på längre än 10 sekunder.
• Vänd objektglaset – undersidan uppåt och skölj försiktigt med lite kranvatten.
• Täck bakterierna med karbolfuksinlösning och låt verka i 5-15 sekunder
• Skölj försiktigt med kranvatten
• Torka med kanten på ett mjukt papper, Akta så inte bakterie torkas bort.
• Titta i mikroskop använd även 100x- objektivet med olja... Köp tillgång för att läsa mer

Gramfärgning | Labbrapport

[2]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-15
  Skriven av Elev på Årskurs 9
  Bra rapport, men den kanske utlovar lite för mycket. Man tror att det är mer information och diskussion när rapporten är 7 sidor.
 • 2016-09-05
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  ´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´