Grammatik: Genus i svenska och grekiska | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se

Grammatik: Genus i svenska och grekiska | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift om grammatik, som avser att redogöra för vilka likheter och skillnader som finns mellan svenska och och grekiska, med fokus på språkens användande av genus.

Innehåll

Kontrastiv Grammatik - Grammatiskt och semantiskt genus på svenska och grekiska språket'

- Inledning
- Bakgrund
- Syftet
- Frågeställningar
- Metod
- Genus i svensk och grekisk grammatik
- Genus på svenska
- Genus på grekiska
- Jämförelse mellan grekiska och svenska
- Avslutning
- Källor

Utdrag

Bakgrund
Både svenska och grekiska språket härrör från den indoeuropeiska språkfamiljen
(Svenska Språkets Historia, 2013), men under tiden utveklades de till två olika språk. Enligt Institutet för Språk och Folkminnen (2014) beskriver språkforskare språk genom grammatiska element. Efter en allmän jämförelse mellan grekisk och svensk grammatik identifierar man skillnder i några grammatiska element. Till exempel, skiljer sig svensk grammatik från grekisk grammatik i genussystemet, kasus, tempus och ordföljd.

Syftet
Syftet med denna rapport är att kartlägga likheter och skillnader som finns i genus mellan svenska och grekiska språk. Ämnet fokuserar på både grammatisk genus och semantisk genus (sexus) samt deras relation.

Frågeställningar
Denna undersokning tar redan på följande frågeställningar:
- Vilka grammatiska genus finns i grekiskan och vilka i svenska?
Finns det något samband mellan grammatisk och semantisk genus i grekiska och svenska?... Köp tillgång för att läsa mer

Grammatik: Genus i svenska och grekiska | Fördjupningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2015-11-28
    Bra beskrivning. Lätt språk