Granits värmekapacitet och sjöbris | Labbrapport i Fysik 1

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • B
  • 3
  • 775
  • PDF

Granits värmekapacitet och sjöbris | Labbrapport i Fysik 1

En laboration som undersöker granitens värmekapacitet samt dess koppling till uppkomsten av sjöbris. Notera att laborationen är skriven i form av en löpande text.

Utdrag

Jag har en utfört en laboration där jag skall räkna ut granits specifika värmekapacitet. Det gör jag genom att, mäta upp en massa granit i mitt fall 172g eller 0.172kg. Jag måste på något sätt också räkna ut stenarnas temperatur. Därför tar jag varmt vatten (37℃) och därefter häller jag i stenarna och låter dem uppnå samma tempratur. Med min kunskap inom fysiken vet jag att två ämnen i kontakt med varandra eftersträvar att uppnå samma temp. Stenarna och vattnet antar temperaturen 32 grader℃ . Därefter tar jag och häller stenarna i en bägare med 140g eller 0.140kg kallt vatten med temperaturen 7℃ och vattnets temperatur ökar till 12℃ som jag tidigare sa, så eftersträvar två ämnen i kontakt med varandra att uppnå samma tempratur... Köp tillgång för att läsa mer

Granits värmekapacitet och sjöbris | Labbrapport i Fysik 1

[0]
Inga användarrecensioner än.