Granskning av astrologi | Fördjupningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 1
  • Naturkunskap 1b
  • C
  • 4
  • 1793
  • PDF

Granskning av astrologi | Fördjupningsuppgift

En fördjupningsuppgift var eleven skriver om astrologi och frågar sig om det är vetenskap eller pseudovetenskap.

Innehåll

Vad är astrologi?
Planeternas rörelse och stjärntecken
Vad är pseudovetenskap?
Källförteckning

Utdrag

Vad är astrologi?
Astrologi är en av de pseudovetenskaper vi har fått lära oss om och enligt (Ne.se) och Anna Granbergs bok Astrologi en väg till inre harmoni är astrologi en spådomskonst och en stjärntydnings lära som hävdar att man kan bestämma människors personligheter, egenskaper och hur ens öde kommer att bli utifrån hur himlakropparnas positioner ligger på stjärnhimlen när man föds. Man menar att människan står i ett naturligt kosmiskt samband med hela skapelsen och att vårt universums regelbundna stjärnbilder utgörs av en sammanhängande helhet. Man påstår att allt samarbetar i en meningsfull och viktig harmoni.
Astrologin hjälper också oss människor att öka vår uppfattning för våra inre drivkrafter och ger oss ett nytt perspektiv och syn på att sätta värde på våra psykologiska olikheter. Man menar att varje människa är unik och ska följa sin egen väg igenom livets kretslopp. ”Astrologin hjälper även oss människor att bli medvetna om tidens gång och hur naturens rytmer går runt då den även är en samhällelig kulturyttring” (Vad vet jag om Astrologi, Alhambras pocket encyklopedi)
Anna Granberg berättar även i sin bok, att om man som självständig individ vill förstå ens livsuppgifter och vilken väg man ska följa kan man använda sig av ett så kallat födelsehoroskop. Ett födelsehoroskop fungerar som en spegel av det mänskliga psyket och visar vilka styrkor och krafter som finns i våra inre. Det förekommer ofta att horoskopen tar fram egenskaper och behov som i vanliga fall är tillbakavisade. Detta kan..... Köp tillgång för att läsa mer

Granskning av astrologi | Fördjupningsuppgift

[0]
Inga användarrecensioner än.