Exkursion av granskog: Abiotiska och biotiska faktorer | Inlämningsuppgift

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
 • Biologi 1
 • Inget betyg givet
 • 2
 • 657
 • PDF

Exkursion av granskog: Abiotiska och biotiska faktorer | Inlämningsuppgift

En inlämningsuppgift som redogör för en exkursion till ett granskogsbestånd på Djurgården. Eleverna utreder granskogens olika abiotiska och biotiska faktorer.

Innehåll

- Ett granskogsbestånd på Djurgården
- Källor

Utdrag

En exkursion utfördes, med andra ord en vandring där man bekantar sig med djur eller växter, i ett av Djurgårdens granskogsbestånd på 100 kvadratmeter. Granskogsbeståndet kan tolkas som en aning annorlunda. Med den dova och stillsamma miljön, får man en uppfattning om hur de olika levande organismerna anpassar sig till de olika abiotiska och biotiska faktorerna.

Granskogsbeståndets biotop har en skuggrik miljö, i allmänhet är tallarna höga och barren växer tätt. Solljus är relativt ogenomträngligt, på grund av tallarnas höjdlägen och positioner. Detta orsakar den låga solljusmängden som marken får. Detta leder i sin tur till låg växtlighet. Orsaken till detta är att organismerna är beroende av cellandning och... Köp tillgång för att läsa mer

Exkursion av granskog: Abiotiska och biotiska faktorer | Inlämningsuppgift

[1]
Användarnas bedömningar
 • 2015-09-02
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  intressant, bra skrivet