Gratis gymkort till gymnasieelever | Argumenterande text

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 2
  • Svenska B
  • B
  • 2
  • 502
  • PDF

Gratis gymkort till gymnasieelever | Argumenterande text

En argumenterande text där eleven argumenterar för att alla gymnasieelever bör få gratis gymkort. Fokus ligger bland annat på att fysisk aktivitet skulle öka elevernas välbefinnande, minska ohälsan i samhället samt vidga gymnasiets funktion bortom enbart intellektuell stimulans.

Lärarens kommentar

Dokumentet innehåller lärarens kommentarer.

Elevens kommentar

Ändra de grammatiska fel som läraren kommenterar på i dokumentet.

Innehåll

- Gratis gymkort till alla som går på gymnasiet
- Källor

Utdrag

"Ordet gymnasium kommer ursprungligen från antikens Grekland och betydde då en offentlig anläggning för ungdomens fysiska fostran. Först senare blev det en institution även för det mentala lärandet. Den ursprungliga betydelsen har numera glömts bort och när vi hör ordet gymnasium så tänker vi enbart på intellektuella kunskaper. Dagens skola är alldeles för teoretisk inriktad och ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Gratis gymkort till gymnasieelever | Argumenterande text

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Gratis gymkort till gymnasieelever | Argumenterande text.