Gravitation | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 2
  • Fysik 1a
  • B
  • 3
  • 735
  • PDF

Fördjupningsuppgift: Gravitation | Sammanfattning

En sammanfattning om begreppet gravitation som berättar om vad det innebär, hur det upptäcktes samt hur olika vetenskapsmän förklarar gravitationen. Sammanfattningen utgår från frågorna:

• Hur den upptäcktes.
• Hur förklarar Newton den?
• Varför åker inte all massa i universum ihop och varför krockar inte jorden och månen?
• Och hur förklarar Einstein gravitation?

Innehåll

Gravitation

- Inledning
- Gravitation
-- Upptäckten
-- Förklaring
-- Konsekvenser
- Avslutning
- Källor

Utdrag

Isaac Newton förklarade det som ”varje kropp attraherar varje annan kropp med en kraft som är direkt proportionell mot produkten av de båda kropparnas massor och omvänt proportionellt mot kvadraten på deras avstånd.” Vilket innebär att allt i universum med en massa drar till sig allt annat i universum som har massa, oavsett avstånd. Newton insåg att det fanns en del fel i hans teori. För det första så fanns det ingenting emellan två kroppar som massorna kan få hjälp av att dra till sig varandra till skillnad från vår värld där man måste ha kontakt för att överföra en kraft. Det andra problemet var att planeters banor visades att flytta sig snabbare än vad Newton beräknade. Dessa problem löstes 1915 när... Köp tillgång för att läsa mer

Gravitation | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.