Gravitationssimulation i rymden | Gymnasiearbete

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 3
 • Gymnasiearbete
 • E
 • 12
 • 2170
 • PDF

Gymnasiearbetet: Gravitationssimulation i rymden | Gymnasiearbete

Ett gymnasiearbete om gravitation med syftet att skapa ett program med vilket man kan hur objekt påverkar varandra genom gravitation i ett vakuum. Målet med programmet är att simulera omloppsbanor med så liten avvikelse från de uträknade banorna som möjligt.

Innehåll

Gravitationssimulation i rymden

1 BAKGRUND
2 FRÅGESTÄLLNING / SYFTE OCH MÅL
3 METOD OCH BEGRÄNSNINGAR
4 RESULTAT
4.1 Simulation
4.2 Kollisioner
4.3 Användargränssnit
4.4 Test av programmet
5 DISKUSSION
6 REFERENSER
7 BILAGOR
7. 1 Diagram av programmets klassrelationer
7. 2 Fullständiga testresultat

Utdrag

1 BAKGRUND
Även om gravitationen har iakttagits av människor genom historien, som Paul (1910) framställer, så var det enligt Ajanki (2002) inte förrän mitten av 1600-talet, då engelsmannen Isaac Newton utförde sina studier av kraften och upptäckte naturlagarna omkring den som den började undersökas ordentligt. Sen dess har läran om gravitation hjälpt till att förklara flera av universums fenomen, till exempel planeternas rörelse och havets tidvatten.
För gymnasiearbetet har det valts att skapa ett interaktivt program med fokus på just denna naturlag. Det var ett av de tillgängliga alternativen till gymnasiearbete, och likt de andra valen behandlade det ämnen som utlärdes i gymnasieinriktningen teknik, nämligen fysik, matematik och programmering. Produkten är en simulation av gravitationen i vakuum, och därmed kan de som använder programmet även få en djupare förståelse av gravitationen och hur den fungerar. Eftersom arbetet är en simulation av gravitationen i rymden finns det bara små skillnader jämfört med andra produkter. Exempelvis är det användaren själv som anger vilka värden alla föremål har och hur många föremål man vill ska finnas.

2 FRÅGESTÄLLNING / SYFTE OCH MÅL
Syftet med projektet var att skapa ett program med vilket man skulle kunna se hur objekt av olika massa påverkade varandra gravitationellt i ett vakuum, vilket man skulle kunna använda till att förutspå hur olika situationer skulle utspela sig mellan föremål i rymden. Målet med programmet var att simulera tre föruträknade omloppsbanor med högst 5 % avvikelse från banornas uträknade period. Projektet skulle även användas till att försöka ta reda på om det verkligen gick att simulera gravitation i en tvådimensionell miljö med endast de fem värden som användaren anger (position i X- och Y-led, hastighet, riktning, massa och hastighet), eller om det möjligen skulle behövas fler variabler. Vidare var målet att försöka tas reda på varför det behövdes fler variabler eller inte... Köp tillgång för att läsa mer

Gravitationssimulation i rymden | Gymnasiearbete

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2016-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  asdfghjklöä zdasxafsgasxhjakxlsaxaxasxaxax fuq u
 • 2016-09-11
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  enkel och tydlig hjälpsam
 • 2016-03-19
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Enkel matte och fysik...
 • 2015-04-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Kortfattad men tydlig.

Material relaterade till Gravitationssimulation i rymden | Gymnasiearbete.