Grenar inom kristendomen | Skillnader

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Samhällsvetenskapsprogrammet (före 2011) Årskurs 3
 • Religionskunskap A
 • B
 • 5
 • 3008
 • PDF

Analys, Jämförelse: Grenar inom kristendomen | Skillnader

En analys och jämförelse av de tre största grenarna inom kristendomen: den katolska kyrkan, den ortodoxa kyrkan och den protestantiska kyrkan. Fokus ligger på de tre grenarnas utveckling och skillnader, där eleven tar utgångspunkt i följande frågeställningar:

- Vad är man inte överens om?
- Vad beror det på?
- Varför och när har dessa skillnader uppstått?

Notera att källor saknas.

Utdrag

"Inom kristendomen finns det tre olika bestående grenar, Den katolska kyrkan, den ortodoxa, och den protestantiska kyrkan.

Efter Jesus död spred sig kristendomen i ett snabbt tempo. De främsta orsakerna var att Jesus lära var till för alla och alla kunde få frälsning, såväl gamla som unga, fattiga som rika. Missionsresor gjorde också att kristendomen spred sig i andra områden och välkomnades hos många. Men det var också en mörk tid för kristendomen då den i romarriket inte accepterades och många kristna fick utstå förföljelse och hot. Hur som helst kom sedan detta att ändras, år 380 e.kr utnämnde kejsaren Konstantin kristendomen som statsreligion och det kom att bli den enda tillåtna religionen. Men ett problem som bestod under 300 talet e.kr var hur man skulle tolka kristi natur, hur man skulle tolka fadern, sonen och den heliga anden, detta kom att bli ett stort problem som ledde till många kyrkomöten, det man inte visste var att detta problem cirka 700 år senare kom att leda till en splittring av kristendomen."... Köp tillgång för att läsa mer

Grenar inom kristendomen | Skillnader

[4]
Användarnas bedömningar
 • 2015-03-27
  Jättebra och inspirerande uppsats för religionskunskap a!
 • 2015-11-16
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Jättebra var den för man fick mycket information!
 • 2016-02-26
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Bra, fick mycket information om de olika grenarna
 • 2015-10-31
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  mycket bra text!!!!!!