Greve Dracula och Edward Cullen | Jämförelse

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Årskurs 2
  • Svenska 2
  • A
  • 8
  • 2422
  • PDF

Fördjupningsarbete: Greve Dracula och Edward Cullen | Jämförelse

Ett fördjupningsarbete i form av en jämförelse där eleven undersöker hur framställningen av vampyrer förändrats med tiden, med särskilt fokus på vampyrkaraktärernas utseende och egenskaper. Eleven gör här en jämförelse mellan vampyrkaraktärerna Greve Dracula (skapad av Bram Stoker) och Edward Cullen (skapad av Stephenie Meyer).

Lärarens kommentar

A, mycket bra genomfört.

Elevens kommentar

Skriv en intressantare inledning.

Innehåll

GREVE DRACULA OCH EDWARD CULLEN - EN JÄMFÖRELSE AV TVÅ VAMPYRER
1. Inledning 3
1.1 Syfte och frågeställning 3
1.1.1 Avgränsningar 3
1.2 Bakgrund 3
2. Material och metod 4
3. Resultat 4
3.1 Draculas utseende och egenskaper 2
3.2 Edward Cullens utseende och egenskaper 3
3.3 Konsekvenser för utbildning och arbete 3
4. Resultatanalys 4
4.1 Hur ser vampyren ut? 4
4.2 Vad har vampyren för egenskaper 5
5. Avslutande diskussion och slutsatser 6
Källförteckning 8

Utdrag

"De båda vampyrkaraktärerna är likbleka och förändras till utseendet när de druckit blod – Draculas föryngras och hans hud blir inte längre lika blek utan byter färg till mer rödaktig precis som hans mun, medan Edward byter ögonfärg till antingen ockrafärgade eller vinröda samt får mindre tydliga mörka ringar under ögonen. Något annat som får de två vampyrkaraktärerna att likna varandra är deras tänder. Dracula har mycket ..."... Köp tillgång för att läsa mer

Greve Dracula och Edward Cullen | Jämförelse

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Greve Dracula och Edward Cullen | Jämförelse.