Grobarhet | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 1
  • Biologi 1
  • A
  • 3
  • 700
  • PDF

Grobarhet | Labbrapport

En labbrapport som avser att utreda rengöringsprodukters påverkan på miljön. I laborationen undersöks två olika hushållsprodukters påverkan på vitlöks grobarhet genom att placera vitlöksklyftor i lösningar med dessa medel.

Innehåll

Labbrapport: Grobarhet

- Inledning
- Material
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Felkällor
- Källförteckning

Utdrag

Material:

• Vitlök
• Provrör/ E-kolv
• Javex (Höger, saknar miljömärke)
• Såpa (Vänster, miljövänligt)
• Provrörsställ
• Vatten
• Tejp

Metod

Tio jämnstora vitlöksklyftor valdes ut och skalades omsorgsfullt utan att skada rotanlagen. Två serier om fem provrör märktes med siffrorna 1-5. Samtliga provrör fylldes med vatten tills en centimeter återstod till kanten.
Provrör ett i båda serierna bestod av enbart vatten. I resten av provrören i serie 1 tillsattes allrengöringsmedlet Grumme (Provrör 2 = 1 droppe, provrör 3 = 2 droppar, provrör 4 = 4 droppar, provrör 5 = 8 droppar.). I serie 2 av provrören tillsattes allrengöringsmedlet Javex (Provrör 2 = 1 droppe, provrör 3 = 2 droppar, provrör 4 = 4 droppar, provrör 5 = 8 droppar.). I varje provrör tejpades en vitlöksklyfta fast med rotanlagen nedåt men ej så att hela vitlöken befann sig under vattenytan. Proverna förvarades med tillgång till ljus (dock ej direkt solljus). Vid behov fylldes provrören på med vatten så att rotanlagen ständigt hade tillgång till H2O. Försöket utfördes under sju dagars tid. Dokumentation av rotanlagens längd i centimeter skedde vid tre tillfällen. Dag 1, dag 2 och dag 6... Köp tillgång för att läsa mer

Grobarhet | Labbrapport

[1]
Användarnas bedömningar
  • 2017-03-26
    Väldigt bra laborationsrapport! Den är tydlig, med korrekt språkbruk och bra slutsats!