Groende frön | Labbrapport

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
 • Naturvetenskapsprogrammet (NA) Årskurs 3
 • Biologi 2
 • B
 • 5
 • 1516
 • PDF

Groende frön | Labbrapport

En labbrapport där eleven odlar krassefrön i olika omgivningar för att undersöka frönas fotosyntes och cellandning. Syftet med laborationen är att få en inblick i vilka faktorer som påverkar utvecklingen av ett frö.

Innehåll

Labbrapport groende frön

- Inledning
- Syfte
- Frågeställning
- Hypotes
- Materiel
- Metod
- Resultat
- Diskussion
- Förbättringar/felkällor
- Källhänvisning
- Källkritik

Utdrag

MATERIEL:

- Krassefrön (Smörgåskrasse). OBS ta mycket frön. Nästan hela påsen.
- 5 glasbrukar (små).
- Vadd i form av bomull.
- Kall och mörk plats, ex kylskåp.
- Varm och ljus plats. T.ex. på köksbänken
- Mörk och varm plats, t.ex. i köksskåpen.

METOD:

1. Till att börja med märktes burkarna med A,B,C,D och E.
2. Sedan lades vadd i bottnarna på burkarna så hela botten var täckt.
3. Sedan spreds det rikligt ut med frön på vadden i alla burkarna och preparerade sedan enligt följande:
- I burk A fuktades vadden(ej genomblöt) med en blomspruta och öppningen täpptes igen med vadd. Sedan ställde jag burken varmt och ljus, d.v.s. på köksbänken.
- I burk B fuktades vadden som ovan och öppningen täpptes igen med vadd. Sedan ställdes den kallt och mörkt, d.v.s. i kylskåpet.
- I burk C fuktades det som ovan och öppningen stängdes genom att sätta på locket. Sedan ställdes den ljus och varmt, d.v.s. på köksbänken.
- I burk D fruktade jag som ovan och täppte igen öppningen med vadd. Sedan ställdes burken varmt och mörkt, d.v.s. i köksskåpet.
- I burk E lät jag vadden vara torr och ställde burken varmt och ljust, d.v.s. på köksbänken.
4. Sedan stod burkarna på dessa ställen i 7 dagar och under tiden så hölls vaddbädden fuktig.
5. Efter 7 dagar avbröts laborationen och ett resultat syntes... Köp tillgång för att läsa mer

Groende frön | Labbrapport

[5]
Användarnas bedömningar
 • 2016-01-20
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  Denna laboration ingår i våra kurser i Biologi 2 på nti-skolan. Jag har ett antal elever som i sin egen rapport har plagierat denna rapport eller endast delar av den. Plagiat är inte tillåtet i uppgifter och plagiat märks. Så, tänk på detta. Mvh, Marie Asplund (lärare på nti-skolan.
 • 2015-11-29
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 2
  Lätt att följa och ger mycket bra information, fast går inte ner allt för mycket på djupet.
 • 2015-05-29
  Inspirerande och hjälpande arbete för liknande arbete!
 • 2015-05-04
  Skriven av Gymnasieelev på Årskurs 3
  en bra labbrapport som redovisas i en riktigt form