Grundämnet silver | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Teknikprogrammet (TE) Årskurs 1
  • Teknik 1
  • B
  • 2
  • 350
  • PDF

Grundämnet silver | Sammanfattning

Eleven har skrivit en sammanfattning av grundämnet silver där dess egenskaper, användningsområden och miljöpåverkan tas upp.
Eleven läser kursen Teknik 1 och går i årskurs 1 på Teknikprogrammet.

Innehåll

Användningsområde
Miljöpåverkan och återvinning
Källor

Utdrag

Användningsområde:
Silver är en väldigt unik metall som fungerar till mycket och har därför många olika användningsområden. Materialet har den bästa elektriska konduktiviteten och värmeledningsförmågan samt är en av de mest reflektiva av alla metaller. Därför är det ett...

---

Miljöpåverkan och återvinning:
Eftersom att silver oftast är en biprodukt av andra renade metaller som grävts upp, kan man inte kalla silver för miljöboven när det kommer till framställning. 70% av allt silver framställs från gruvbrytning och 20-30% framställs återvinns ifrån exempelvis kemikalier, smycken eller gammal elektronik. Av all gruvbrytning... Köp tillgång för att läsa mer

Grundämnet silver | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.