Materia, elektricitet, ljus, ljud, astronomi | Sammanfattning

Uppsatsen är kvalitetssäkrad av redaktionen på Studienet.se
  • Estetiska programmet (ES) Årskurs 1
  • Fysik 1a
  • Inget betyg givet
  • 6
  • 724
  • PDF

Materia, elektricitet, ljus, ljud, astronomi | Sammanfattning

En sammanfattning om olika grundläggande begrepp inom fysik. Här tas begreppen materia, elektricitet, ljud, ljus och astronomi upp och förklaras.

Studienets kommentar

Observera att källor saknas.

Innehåll

- Materia
- Elektricitet
- Elektricitet Kretsar
- Ljud
- Ljus
- Astronomi

Utdrag

Atomer består av elektroner, protoner och neutroner. Atomer utgör grundämnen som järn eller guld.

Kemiska föreningar utgörs av två eller fler atomer. Exempel på en kemisk förening är vatten (H2O). Eftersom att vatten består av två väteatomer och en syreatom. När atomer binder sig med andra atomer bildas molekyler. Exempel på molekyl är vatten. Som sagt så måste atomer binda sig med andra atomer för att bilda en molekyl. När det gäller vatten så är det två väteatomer som binder sig med en syreatom.

Fast, flytande och gas är de formen som de allra flesta ämnen förekommer i.

Fast-form vatten = Under 0 grader
Flytande-form vatten = 0-100 grader
Gas-form vatten = Över 100 grader

Materia kan inte försvinna eller nyskapas utan kan bara omvandlas!

Vikt och massa är samma sak. Massa beskriver hur mycket materia något... Köp tillgång för att läsa mer

Materia, elektricitet, ljus, ljud, astronomi | Sammanfattning

[0]
Inga användarrecensioner än.

Material relaterade till Materia, elektricitet, ljus, ljud, astronomi | Sammanfattning.